Pastorale gesprekken

Pastorale gesprekken

De Twijg maakt gebruik van het hulpverleningsmodel zoals omschreven in ‘Helpen met de Bijbel’ (Jef de Vriese – Centrum voor Pastorale Counseling – 2007).

Vanuit de Bijbel

Vanuit de Bijbel

In de Bijbel staat: Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.   1 Korintiërs 3 vers 11 (NBG 1951)

Voor vrouwen

Voor vrouwen

De Twijg staat open voor iedere vrouw die vanuit een christelijke identiteit antwoorden op haar vragen zoekt.

Meer over De Twijg

Kenmerkend voor de begeleiding van De Twijg is dat deze gericht is op het ontdekken van Bijbelse oplossingen voor het probleem of de vragen waarmee je zit.

Lees meer over De Twijg

Over mij

Over mij

Ik ben De Twijg begonnen in 2018. Daarvóór heb ik volwassenen met psychiatrische problemen begeleid in een GGZ-instelling en heb ik gewerkt in de ouderenzorg. Nu bied ik, naast mijn werk voor De Twijg, begeleiding en zorg bij mensen thuis.

Lees meer

.

Maak een afspraak
  • Het eerste gesprek is gratis en gericht op het vinden van een weg in jouw situatie.


Maak een afspraak 

Kosten
  • De gesprekken kosten 70 euro per uur.
  • Wanneer je dat bedrag niet kunt opbrengen, zoeken we een passende oplossing.
  • Laat de kosten geen reden zijn om je niet aan te melden.
  • Gesprekken worden doorgaans niet vergoed door zorgverzekeraars.