Bijbelse oplossing

Kenmerkend voor de begeleiding van De Twijg is dat deze gericht is op het ontdekken van Bijbelse oplossingen voor het probleem of de vragen waarmee je zit. Het hulpverleningsmodel, dat binnen het Centrum voor Pastorale Counseling is ontwikkeld, geeft hiervoor praktische aanwijzingen. Door de structuur van het model wordt de hulpverlening overzichtelijk en concreet. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is het doen van opdrachten in de tijd tussen de gesprekken. Met deze opdrachten kun je toepassen wat je hebt ontdekt, om zo je doel te bereiken.

Vijf gesprekken

De eerste afspraak is bedoeld om elkaar te leren kennen. Ik stel je vragen over jouw situatie en als je meer verteld hebt, geef ik in dat gesprek aan wat ik voor je kan betekenen en wat mijn werkwijze is. Als we een begeleidingsplan maken doen we dat in eerste instantie voor vijf gesprekken, die meestal eens per twee weken plaatsvinden. Na een evaluatie van deze vijf gesprekken kijken we of er meer begeleiding nodig is en hoe we verder kunnen.

Veiligheid en aanvaarding

Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt om je verhaal te vertellen. Mijn intentie is altijd om met een aanvaardende houding naar je te luisteren en je te begeleiden. Dat doe ik omdat mijn hart ernaar uitgaat om met iedereen te zoeken naar antwoorden die de Bijbel geeft en die ons hoop geven voor de toekomst.

Woord van hoop

Het beeld van een amandelbloesem en een kruis in het logo van De Twijg verwijst naar die Bijbelse hoop. De amandelboom (waakboom) bloeit in Israël al in januari. Hij is al vroeg na de winterslaap ‘wakker’. Daarom is de amandelboom het symbool van ijver en waakzaamheid. God is altijd ‘wakker’, om te doen wat Hij heeft beloofd. Dat zei Hij tegen de profeet Jeremia, toen die een amandelbloesem zag. God gaf hem een hoopvolle belofte: Hij zal de nog bange Jeremia helpen en op die hulp hoefde Jeremia niet lang te wachten. Ook nu geeft God goede moed aan mensen die Hem willen gehoorzamen en helpt Hij hen in het dagelijks leven. Net zoals Hij de gekruisigde Jezus als eerste uit de doden deed opstaan en nieuw leven gaf.