De Twijg staat open voor iedere vrouw die de Bijbel als uitgangspunt wil nemen, ongeacht kerkelijke stroming.