In de Bijbel staat:

Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.  

1 Korintiërs 3 vers 11 (NBG 1951)