De Twijg maakt gebruik van het hulpverleningsmodel zoals omschreven in ‘Helpen met de Bijbel’ (Jef de Vriese – Centrum voor Pastorale Counseling – 2007).