Pastorale gesprekken

De Twijg maakt gebruik van het hulpverleningsmodel zoals omschreven in ‘Helpen met de Bijbel’ (Jef de Vriese – Centrum voor Pastorale Counseling – 2007).

Vanuit de Bijbel

In de Bijbel staat: Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.   1 Korintiërs 3 vers 11 (NBG 1951)

Voor vrouwen

De Twijg staat open voor iedere vrouw die de Bijbel als uitgangspunt wil nemen, ongeacht kerkelijke stroming.

Meer over De Twijg

Kenmerkend voor de begeleiding van De Twijg is dat deze gericht is op het ontdekken van Bijbelse oplossingen voor het probleem of de vragen waarmee je zit.

Lees meer over De Twijg

Over mij

Over mij

Ik ben De Twijg begonnen na een periode waarin ik volledig thuis was voor onze kinderen. Daarvóór heb ik zeven jaar volwassenen met psychiatrische problemen begeleid. Dat deed ik na het behalen van mijn HBO diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening.       .

Verder lezen

.

Maak een afspraak
  • Het eerste gesprek is gratis en gericht op het vinden van een weg in jouw situatie.


Maak een afspraak 

Kosten
  • De gesprekken kosten 75 euro per uur.
  • Wanneer je dat bedrag niet kunt opbrengen, zoeken we een passende oplossing.
  • Laat de kosten geen reden zijn om je niet aan te melden.
  • Gesprekken worden doorgaans niet vergoed door zorgverzekeraars.